” Els interiors d´Illa, el significat dels seus noms”

31 March, 2008